Meny

Hur försörjs Sörmland med högskoleutbildad arbetskraft?

Symbolbild med ett hjärta format av människor för analyssamarbetet inom Östra Mellansverige.

Har högskoleorter bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft än andra? Ja, visst är det så. Det beror dels på att studenter väljer att stanna kvar på studieorten efter avslutad examen, dels på det faktum att många väljer utbildning utifrån vad som erbjuds på högskolorna som finns i närheten av bostadsorten.

Därför spelar det stor roll att utbildningarna möter den lokala arbetsmarknadens efterfrågan. Hur det står till med den saken i Östra Mellansverige finns beskrivet i en ny rapport som baserats på ett urval av registerdata från Statistiska centralbyrån, kopplade till individer med högskolepoäng utifrån en indelning av lokala arbetsmarknader i Östra Mellansverige.

Rapporten visar att nästan alla av de som studerat vidare (97 procent) i regionen har ett arbete inom fem år, och en stor del av dem (87 procent) som studerat här också stannar kvar i regionen. Förenklat kan man alltså säga att kompetensen blir kvar på studieorten.

Här kan du läsa rapporten

Även en omfattande utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Östra Mellansverige 2025 finns. Om du är intresserad av att ta del av den, kontakta Anna Knutsson.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-10-24

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...