Meny

Jämställda bolag ger dubbel vinst

Bild på Birgit Båvner och Lina Hallbäck.
Jämställda bolag ger en betydligt högre avkastning, ändå har bara 10 procent av bolagen lika många kvinnor som män på ledande positioner. Foto: Pelle Wichmann

Jämställda bolag ger en betydligt högre avkastning, ändå har bara 10 procent av bolagen lika många kvinnor som män på ledande positioner.

De senaste tre åren har jämställda bolag gett tillbaka dubbelt så mycket till aktieägarna jämfört med genomsnittet. På kort sikt är skillnaderna ännu större, under det senaste året har jämställda bolag i genomsnitt haft en kursutveckling på 19 procent, vilket är elva gånger bättre än kursutvecklingen på börsen.


En jämställd aktieportfölj ökar alltså avkastningen och är därmed en avgörande faktor för ökad ekonomisk tillväxt, oberoende om det handlar om enstaka bolag eller tillväxten i en region. Dessutom skapar jämställda företag i större utsträckning ett tolerant och flexibelt företagsklimat som tillåter mångfald, vilket i sin tur leder till nytänkande.


Ändå är fortfarande bara var femte ledare i börsbolagens ledningsgrupper kvinna. 90 procent av bolagen i Sverige är inte jämställda och fortsätter det i samma takt kommer det att dröja till 2040 innan bolagsledningarna kommit i mål som jämställda, trots att fakta och siffror tydligt visar på fördelarna.


Män och kvinnor ska kunna påverka samhället lika mycket och få lika god tillgång till samhällets gemensamma resurser. Därför jobbar regionförbundet för en jämställd, hållbar regional tillväxt.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-10-27

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...