Meny

Vårdkompetens- vem behöver den?

Claudia Olsson, framtidsanalytiker och vd för Exponential Holding AB.
Snart är du vd för din egen hälsa, säger Claudia Olsson, framtidsanalytiker och vd för Exponential Holding AB.

Vad innebär tekniska framsteg för vårdpersonalens yrkesroll, deras utbildning och rekrytering? Det diskuterar vi på årets Kompetensforum med temat “Vårdkompetens - vem behöver den?”.

 

Claudia Olsson, framtidsanalytiker och vd på Exponential Holding AB, är en av talarna på konferensen.  

- Utvecklingen i vården gör att vi alla snart är vd:ar för vår egen hälsa. Samma individanpassning ser vi på utbildningssidan. Tack vare de digitala plattformar som växer fram kan utbildningar läggas upp flexibelt utifrån våra personliga lärstilar, säger Claudia Olsson.

Bakgrunden till årets tema är att projektet ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg” avslutas i december. Regionförbundet Sörmland har sedan 2014 drivit projektet med stöd av Tillväxtverket och länets kommuner har engagerats i en rad delprojekt om branschens varumärke, innovation, karriärvägar och rekrytering av nya målgrupper. Projektet har också tillsammans med Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting bidragit till gemensamma projekt för länet som ”Förändra radikalt” och innovationsledarutbildning.

Catharina Fredriksson (S), ordförande för regionförbundets politiska beredning för kompetensfrågor, berättar mer:

- ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg” var det första större projekt som kompetensberedningen tog initiativ till. Efterfrågan på vård och omsorg som finansieras med offentliga medel ökar. Det är därför avgörande att kommuner och landsting driver på utvecklingen med en kvalitativ och relevant kompetensförsörjning.

Utöver omvärldsspaning och projektresultat kommer dagen att handla om vad beteendekompetenser är och varför de blir allt viktigare. Övriga medverkande kommer från bland annat från e-Hälsomyndigheten, Mälardalens högskola, Hammer och Hanborg och regionförbundets analytiker Bo Wictorin ger en blick in i framtiden för Sörmlands arbetsmarknad.

- Förhoppningen med dagen är att sätta fokus på kommande demografiska förändringar och hur länets kommuner och landsting som arbetsgivare kan möta dem, och att projektet ger upphov till nya angelägna satsningar i Sörmland! avslutar Catharina Fredriksson.

Läs mer om Kompetensforum som hålls den 24 november och anmäl dig senast den 14 november.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-11-01

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...