Meny

Störst tillväxt i toleranta samhällen

Bild på olika skor. www.pixabay.com
Toleranta samhällen har den största tillväxten eftersom de tillåter kreativitet och nytänkande.

Integrationen i samhället är minst lika viktig som mottagandet, och nu ringar regionförbundet in vilka insatser som bäst kan bidra till att dra nytta invandringen ur ett tillväxtperspektiv.

Under förra hösten ställdes Sverige inför stora utmaningar när det kom många människor på flykt. Nu står nya utmaningar för dörren; de nya invånarna ska integreras i samhället och få ett nytt hem där de känner sig välkomna och inkluderade.

Forskning visar att det är toleranta samhällen som har den största tillväxten. När människor tillåts vara sig själva, vara kreativa och leva ut sin fulla potential i mötet mellan olika kulturer och människor med olika bakgrund skapas nya lösningar. "Så har vi alltid gjort¨ blir inte lika viktigt.

Hur kan Regionförbundet Sörmland bidra till detta? Det finns redan mycket engagemang kring integrationsfrågan, och regionförbundet behöver välja en inriktning som inte springer på samma bollar som andra, när det finns bollar som fortfarande ligger stilla på planen. Vi ska göra det vi är bra på, och det som länets kommuner och landsting efterfrågar.

Regionens och regionförbundets roll i integrationsfrågan är något som vi har arbetat mycket med under hösten, samtidigt som vi har engagerat oss i praktiken. Vi har två socialfondsprojekt med integrationsperspektiv: ”#jagmed- Unga till utbildning och arbete” och ”Arbetsplatsintegrerat lärande”, vi har mobiliserat och stöttat andra projekt med skrivstöd och arbetat för att få med integrationstänket generellt i verksamheten.

Nu vill vi spetsa till våra insatser med ett helhetsperspektiv. Vi ska hjälpa våra medlemmar att hitta det stöd de behöver och se till att hela regionen drar åt samma håll mot samma mål. Vi ska hjälpa till att hitta vägar som skapar snabb inkludering så att regionen kan dra nytta av tillväxtmöjligheterna som invandringen innebär på kortast möjliga tid.

Under hösten träffar vi medlemmarna för att prata om nuläge och behov ur ett regionalt perspektiv för att säkerställa att vi gör efterfrågade och värdefulla insatser. Det finns mycket kunskap och bra praktiker i kommunerna, och vi upplever även en värdefull öppenhet för samarbete och kunskapsutbyte. Det är grunden för regional samverkan och vi ser fram mot att fördjupa oss i vilka möjligheter vi kommer att se och vilka perspektiv våra kommuner kommer att lyfta!

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-11-10

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...