Meny

Nytt koncept för snabbare väg till arbete

Bild på deltagare på kick-offen för projektet "Arbetsplatsintegrerat lärande" på Hedenlunda den 30 november 2016.
Medarbetare från Oxelösund, Eskilstuna och Trosa samlades för kick-off på Hedenlunda den 30 november. Kerstin Sjösvärd från äldrecentrum forskningscenter var inbjuden för att berätta om erfarenheter från projektet ”ArbetSam”. Foto: Ann-Britt Nordahl.

Genom ett nära samarbete mellan vuxengymnasium och arbetsplatser, och med ett starkt individuellt fokus, ska fler som idag står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att komma i arbete.

Nu är projektet ”Arbetsplatsintegrerat lärande” (APIL) igång! Vid en kick-off den 30 november samlades medarbetare från Oxelösunds, Eskilstunas och Trosas vård- och omsorgsförvaltningar samt lärare och rektorer från vård- och omsorg och SFI, för att börja arbetet. Initiativet är unikt i sitt slag, och genomförs som ett så kallat pilotprojekt med stöd från Europeiska socialfonden.


- Vi inriktar oss på vård- och omsorgssektorn, men konceptet kan lika gärna tillämpas på andra yrkesgrupper, säger Ann-Britt Nordahl, strateg på Regionförbundet Sörmland, som leder projektet.

Utbildningskonceptet innebär samverkan mellan vuxengymnasiet och arbetsgivare/arbetsplats. Undervisningen varvas med vård-och omsorgskunskap, SFI och lärande genom praktik på arbetsplatsen. Eleverna får individuella utbildningsplaner och kunskapsinhämtningen valideras löpande.

Det finns 30 utbildningsplatser, men tanken är att ännu fler ska kunna utnyttja platserna. Ann-Britt Nordahl förklarar:

- Eftersom förkunskaperna är olika kommer det också att ta olika lång tid för eleverna att ta sin undersköterskeexamen. När en elev är klar och lämnar sin plats fyller en ny på.

Projektet pågår fram till sommaren 2019.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-12-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...