Meny

Det här är fokus för 2017

Bild på ny låsteknik. Foto: Jonas Sundberg
Digitalisering inom offentlig sektor är ett av regionförbundets arbetsområden under 2017. Foto: Jonas Sundberg

Fortsatt tillväxt i näringslivet. Bredband och digitalisering. Revidering av den regionala utvecklingsprogrammet. Det är några av de utvecklingsområden som är i fokus för Regionförbundet Sörmland under 2017.

Regionförbundets budget för 2017 är cirka 64 miljoner kronor. Av dessa har regionstyrelsen valt att satsa nästan 20 miljoner kronor på näringslivsutveckling som bidrar till länets tillväxt och förnyelse. Bland insatserna finns till exempel samarbetet med Almi, vars uppdrag är att på olika sätt utveckla konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Det gör de bland annat genom att erbjuda rådgivning till allt från nystartade företag till dem som står inför en generationsväxling.

När det gäller utbyggnaden av bredband i länet kommer regionförbundets samarbete med länsstyrelsen att fortsätta. Ett gemensamt projekt mellan länets samtliga kommuner och landstinget om samverkan om digitalisering har också startats. Här är Sörmland banbrytande genom att vara först ut i landet med att teckna en överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regionförbundet har dessutom varit drivande genom den kartläggning som genomfördes under 2016 där det framkom att de befintliga systemen inte utnyttjas tillräckligt.

Sveriges första nationella digitala forum kommer till Vingåker i början av februari. Regionförbundet är arrangör tillsammans med Vingåkers kommun och Post- och telestyrelsen, och forumet kommer att locka ett 100-tal inbjudna deltagare att fortsätta resonemangen om det framtida digitala Sverige. 

Annat som kan lyftas fram i årets verksamhetsplan är översynen av det regionala utvecklingsprogrammet, Sörmlandsstrategin 2020, som ska göras.

 

 

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-01-13

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67