Meny

Digitalisering för fler utländska turister

Bild på person som söker efter besöksmål med hjälp av en läsplatta. Foto: William Iven www.pixabay.com
Med en ökad användning av digitala verktyg inom besöksnäringen hoppas man att fler utländska besökare ska hitta till Sörmland. Foto: William Iven

Digitalisering är ordet för dagen inom snart sagt alla branscher, och ny teknik och nya kanaler kan betyda fina affärsmöjligheter för den som utnyttjar dem rätt. Det gäller inte minst besöksnäringen och i december kom den goda nyheten att Sörmland fått 4,2 miljoner kronor i EU-stöd för att hjälpa företagare att öka sin internationella dragningskraft via digitala verktyg.

Det betyder också att Sörmlands turismutveckling AB (STUA) nu drar igång projektet ”Digital Destinationsutveckling”. Med workshoppar, seminarier och individuell rådgivning för små och medelstora företag är målet att öka den digitala mognaden inom besöksnäringen vilket i sin tur kommer att locka fler utländska besökare som spenderar pengar i länet.

- Vi vill med satsningen ge företag ökad kunskap om hur kunderna på den internationella marknaden beter sig digitalt och vilka deras drivkrafter är, säger Ola Lindgren Nilsson, vd, STUA. Det handlar till exempel om att hitta de rätta säljkanalerna för internationella kunder.

Projektet ska pågå i över två år och har en total budget på 8,4 miljoner kronor. Det finansieras till 50 procent av det regionala turismuppdraget, som utgår från Regionförbundet Sörmland, och till resterande 50 procent av europeiska regionalfonden.

- Insatsen ligger helt rätt i tiden, det är vad företagen frågar efter och vi ska fortsätta att ligga framkant i Sverige när det gäller att utveckla besöksnäringen mot internationalisering, säger Magnus Nilsson, strateg på Regionförbundet Sörmland, som har destinationsutveckling på sitt bord.

 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-01-20

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...