Meny

Utlysning: 2 miljoner till kunskapsprojekt

Bild på paraply med mynt och sedlar under.
Nu är det dags att söka medel till projekt som stärker kunskapen om hur städer och platser utvecklas i positiv riktning.

Nu är det dags att söka medel till projekt som stärker kunskapen om hur städer och platser utvecklas i positiv riktning. 2 miljoner kronor har Tillväxtverket avsatt och i dagarna öppnar utlysningen som vänder sig till regioner, nationella myndigheter och vissa kommuner. För Sörmlands del är det Nyköpings kommun och Eskilstuna kommun som har möjligheten, liksom regionförbundet i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Det ska vara enkelt att leva, växa och verka i Sörmland, och för det krävs funktionella samband och samarbeten i hela regionen. Kunskapsprojekten som kan ansöka om medel ska långsiktigt bidra till att forma platser till att vara attraktiva med ett positivt företagsklimat, fungerande infrastruktur och goda boendemiljöer.

Bakgrunden är att storstadsområden, tätortsnära kommuner och vissa delar av glesa landsbygder i Sverige har en positiv utveckling när det gäller befolkning, näringsliv och sysselsättning. Men i andra kommuner och regioner är utvecklingen den omvända, och ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner krymper. Merparten har också en åldrande befolkning. Det påverkar förmågan att attrahera människor och företag samt möjligheterna att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Mellan 125 000-250 000 kronor, med en medfinansieringsgrad på 50 procent kan sökas per projekt som ska pågå som längst i sex månader.

Målet är att de långsiktigt ska öka kunskapen om:

• företagens konkurrenskraft genom förbättrad uppkoppling mot internationella företagsnätverk – företag är utgångspunkten för starka städer och regioner
• förbättrad rörlighet i staden
• funktionella samband
• näringslivsklimatet
• den smarta staden – digitalisering skapar nya affärsmöjligheter. Vad kan offentliga aktörer gör för att bidra?

Utlysningen öppnar den 15 februari och stänger den 3 april.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-04-18

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36