Meny

Hur svårt kan det vara att bygga fiber?

Bild på Alexander bard som föreläste på bredbandskonferensen i Vingåker den 8-9 februari 2017. Foto: Monica Swärd
Alexander Bard föreläste på temat ”Digitaliseringen som grunden för ett starkt Sverige på 2000-talet” och delade ut käftsmällar åt alla håll och kanter på den första nationella bredbandskonferensen, som hölls i Vingåker.

Hur svårt kan det vara egentligen – det här att bygga fiber? Ja, det var frågeställningen när ett 80-tal bredbandssamordnare och bredbandskoordinatorer från hela Sverige träffades på den absolut första nationella bredbandskonferensen på Båsenberga i Vingåker den 8-9 februari.

Och svaret blev; inte så svårt egentligen men det finns en hel del hinder på vägen.
Några av frågorna som avhandlades var:
• Är det så enkelt att allt BARA handlar om att gräva ner en glastråd i marken?
• Vad ska en kommunal bredbandssamordnare egentligen göra inom sitt uppdrag och hur ser verkligheten ut?

Syftet med konferensen var att nätverka, låta sig inspireras, diskutera otydliga
uppdrag samt betydelsen av olika roller och utmaningar inför den återstående fiberutbyggnaden i våra kommuner.

Till konferensens verkliga höjdpunkter hörde cyberfilosofen och författaren Alexander Bards samtidsanalys och inblick i morgondagen. Han skakade om världsbilden genom att hävda att den digitala interaktiviteten är en lika stor historisk revolution som talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten en gång var.

Under föreläsningen på temat ”Digitaliseringen som grunden för ett starkt Sverige på 2000-talet” delade han ut käftsmällar åt alla håll och kanter och hänvisade till Estland som förebild för utbyggnaden av bredband.

På plats fanns också Mikael Ljungblom, politiskt sakkunnig hos digitaliseringsminister Peter Eriksson. Han presenterade regeringens nya bredbandstrategi som höjt ribban från att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s år 2020 till 95 procent.

Hur långt vi har kommit och hur mycket som är kvar? Sveriges kommuner har kommit en bra bit på väg även om det ser väldigt olika ut från en kommun till en annan. Och även om en del har kommit ganska långt är det fortfarande mycket som återstår.

Huvudarrangörer till konferensen var Regionförbundet Sörmland, som tagit fram Sörmlands regionala bredbandsstrategi, och Vingåkers kommun som är en av föregångarna när det gäller utbyggnaden av bredband, vilket också var en av förklaringarna till att konferensen förlades just till Vingåker. Övriga arrangörer var Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, Sveriges kommuner och landsting, Telia/Skanova, IP-Only och Svenska stadsnätsföreningen.

Vill du veta mer om vad som avhandlades på konferensen? I så fall kan du gå in på regionförbundets Facebooksida och titta på stora delar av konferensen som vi sände direkt.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-02-17

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...