Meny

Integrationsbehov i länet kartlagda

Bild på en invandrad familj med två vuxna och två barn som sitter tillsammans och tittar på läsplattor. Foto: Johnér Bildbyrå
Med den kompetens, entreprenörsanda och vilja att delta och bidra i samhället som många nyanlända har kan de bli den tillväxtfaktor Sörmland så väl behöver. Foto: Johnér Bildbyrå

Regionförbundet har varit på turné och träffat kommunerna för att prata om nuläge och vilka behov som finns av insatser för integration av nyanlända. Framgångsfaktorer har ringats in och områden som vinner på regional samverkan har identifierats.

Regionförbundets roll i integrationsfrågan är att stödja insatser i regionen. Uppdraget gavs av regionstyrelsen 2016 och i ett första skede innebar det att kartlägga hur läget är i regionen.

- Vi experter på områden som vi är vana att arbeta med, som att skapa mötesplatser, främja samverkan, dra fördel av synergier och sprida kunskap. Arbetet med kartläggningen hjälper oss att definiera behoven där vi kan göra skillnad, berättar Camilla Neudorfer, strateg på regionförbundet med integrationsfrågan på sitt bord.

- Därför har vi gjort en kommunrunda och lyft våra kärnområden som tillväxt, utbildning och kompetens. Kommunerna har organiserat sig ganska olika i arbetet med integration, så vi bjöd in integrationsstrategerna att ta med sig de kolleger som på något sätt arbetar med frågan, fortsätter Camilla.

Även om man brukar säga att ”alla vägar bär till Rom” finns det framgångsfaktorer som flera av kommunerna presenterade. Att placera integrationsenheten centralt är en tydlig fördel som ger korta vägar till andra enheter.

Fyra områden visade sig vara centrala i samtalen och i flera av dem ses regional samverkan som en fördel:

Bostäder. Bristen nybyggnation och bostadssamordning.
Utbildning och validering. Problem med validering av både yrkeskompetens och akademiska meriter.
Arbete, praktik och matchning. Ett gemensamt arbete för bättre matchning mellan nyanlända kvinnor och män och arbetsgivare behövs.
Ökad kunskap. Ryktesspridning och alternativ fakta är möjligt då faktisk fakta och information inte har spridits tillräckligt väl. Information om tillväxtaspekten behövs.

Just nu tas sammanfattningen av dialogrundan fram och regionförbundet ska analysera resultatet. Fortsatt viktigt är dock att samarbeta, träffas och prata med varandra för att bli så effektiva som möjligt och åstadkomma förbättringar. Även om flyktingkrisen från förra hösten är över finns många människor i systemet som behöver få en så god start som möjligt i sitt nya hemland. De har kommit till Sörmland med kompetens, med entreprenörsanda och viljan att delta och bidra i samhället. Regionen behöver arbetskraften och genom att dra åt samma håll för att ge ett gott mottagande och få en fungerande etablering, är det möjligt för Sörmlands nya invånare att bli den tillväxtfaktor som behövs.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...