Meny

Regionen säger nej till flygskatten

Bild på brandbil som sprutar vatten på landningsbanan på Skavsta. Foto: Therese Swärd.
Spola förslaget om flygskatt, menar Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till finansdepartementet.

Skavstas framtid är osäker om flygskatten införs, och konsekvenserna för regionens sysselsättnings- och samhällsekonomi är för dåligt utredda. Därför säger regionförbundet nej till finansdepartementets förslag om en ny skatt på flygresor.

Stockholm Skavsta flygplats en viktig resurs för regionen utifrån ett internationellt tillgänglighets- och marknadsperspektiv. I utredningen "En svensk flygskatt" är det fortfarande oklart hur konsekvenser för den regionala utvecklingen står i förhållande till de små miljövinster som skatten verkar medföra. Det skriver regionförbundet i sitt remissvar som i dagarna lämnats till finansdepartementet.

- Flygskatten står i motsatsförhållande till regeringens besöksnäringsstrategi och långsiktiga satsning på ökad turism, säger Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar. Det går även stick i stäv med nationella mål som finns för regional tillväxtpolitik och det motverkar regeringens förslag om utflyttning av statliga verk och de övergripande målen för landsbygdens utveckling.
Här kan du läsa remissvaret.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-09

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...