Meny

Ris och ros om landsbygdens utveckling

Bild på kvinna som odlar mangold. Foto: Therese Swärd
Den sörmländska landsbygden är en resurs för framförallt Stockholmsområdet, skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till landsbygdskommittén.

Sörmland kan erbjuda goda förutsättningar för myndigheter som utlokaliseras och länet har ett stort behov av fler kvalificerade arbetstillfällen samt mer forskning och utveckling. I stora delar är regionförbundets remissvar till landsbygdskommittén positivt, men kritik riktas mot att regionernas uppdrag och roll inte lyfts fram tillräckligt tydligt.

De myndigheter som kan komma att utlokaliseras till Sörmland är varmt välkomna. Med god tillgång till arbetskraft, lokaler och kommunikationer liksom närheten till Stockholmsregionen och hela Europa via Stockholm Skavsta flygplats, är Sörmland hett, skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar som i dagarna skickats till regeringen med anledning av landsbygdskommitténs slutbetänkande. Och för Sörmlands del medför förslaget med utlokalisering flera positiva effekter, som att länet tillförs fler kvalificerade arbetstillfällen samt mer forskning och utveckling. 

Tummen upp får också förslagen att Almi få mer resurser för att stödja näringslivsutvecklingen på landsbygden och att utveckla Sverige till en besöksnation genom satsningar på landsbygden. Regionförbundet driver sedan flera år tillbaka ett fokuserat och framgångsrikt arbete med destinationsutveckling.Förslaget om en samhällsplanering som underlättar för landsbygdens utveckling vinner också regionförbundets gillande, och särskilt betonas möjligheten att lätta på regelverken kring riksintressen och strandskydd. 

- Men det är viktigt att satsningarna görs med ett helhetstänk där stad och land kompletterar varandra. Rent konkret ser vi i Sörmland att den sörmländska landsbygden är en resurs för framförallt Stockholmsområdet, säger Jacob Högfeldt (M), vice ordförande i regionförbundet och själv aktiv lantbrukare.

Det finns dock en del kritik i regionförbundets remissvar. Det handlar framförallt om att regionernas uppdrag och roll inte lyfts fram tillräckligt tydligt. Det finns en risken att regionernas roll blir svagare och att deras uppdrag blir ännu mer otydligt. Regionförbundet anser därför att regionernas roll behöver ses över med ambitionen att stärka det framgångsrika arbete som redan görs.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-23

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...