Meny

Dags för ny Sörmlandsstrategi

Bild på ett flöde av människor.

Vilka är Sörmlands möjligheter och utmaningar, och hur vill vi att länet ska utvecklas? Med en kommande regionbildning är det läge att se över Sörmlandsstrategin, det regionala utvecklingsprogrammet, och arbetet har nu börjat.

Revideringen går under arbetsnamnet Sörmlandsstrategin 2.0. Den ska samla länets aktörer kring de möjligheter och utmaningar som övergripande finns i Sörmland. Resultatet, den nya Sörmlandsstrategin, ska innehålla gemensamma målbilder för länets utveckling.

Sedan 2012, då den nuvarande strategin antogs, har en del hänt som påverkat förutsättningarna för Sörmlands utveckling. Villkoren för näringslivet och den offentliga sektorn har förändrats, den rådande flyktingsituationen och händelserna i det europeiska samarbetet är andra exempel som behöver vägas in i diskussionen.

En bättre samordning av den regionala nivån har också diskuterats de senaste åren och är anledningen till att förberedelserna för att bilda en länsregion till den 1 januari 2019 har påbörjats. Från politiskt håll är önskemålet att revideringen av Sörmlandsstrategin ska ske parallellt med regionbildningen, så att det finns ett aktuellt utvecklingsprogram när den nya regionen träder i kraft. 

Johanna Sundelöf leder projektet med revideringen, och i projektgruppen ingår Ann-Britt Nordahl och Bo Wictorin, samtliga från regionförbundet.

Den 30 juni nästa år ska strategin antas.


Politisk beredning 
Viking Jonsson (S), ordförande
Martina Johansson (C)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Ewa Callhammar (L)
Magnus Leivik (M)
Ann-Sofie Jacobsson (MP)
Lotta Back (V)


Ledningsgrupp tjänstepersoner
Cristine Dahlbom Nygren, Regionförbundet Sörmland
Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland
Åsa-Karin Blomqvist, Regionförbundet Sörmland
Monica Swärd , Regionförbundet Sörmland
Jan Grönlund, Landstinget Sörmland
Ralf Hedin, Vingåkers kommun
Johan Persson, Oxelösunds kommun
Christina Hedberg, Gnesta kommun
Helena Ekroth, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-30

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...