Meny

Drivkraft & Samarbete på årets Mälarting

Bild från Mälartinget 2017 i Stockholm. Foto: Monica Swärd

Mälardalsrådets 25 år av storregional samverkan och utveckling firades på årets Mälarting, som hölls i Stockholm den 4-5 maj.

Drivkraft och samarbete var temat, och på programmet stod intressanta frågor som hur svensk ekonomi står sig i en osäker värld. Ingrid Wallin Johansson, makroekonom på Swedbank gav en överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget, och resonerade kring hur det inverkar på den svenska ekonomin i allmänhet och Stockholm-Mälarregionen i synnerhet. 

Är valet av Donald Trump i USA ett uttryck för att det finns en efterfrågan på mer kraftfulla och auktoritära ledare? Vad det i så fall kan innebära för svenska politiker diskuterade Jenny Madestam, välkänd universitetslektor i samhällsvetenskap på Södertörns högskola.

Och vad kan valen i Nederländerna, Frankrike och Tyskland och Brexit komma att innebära för den svenska ekonomin och politiska ledarskapet? Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare, konstaterade att för att stå sig i den globala konkurrensen och flytta fram sin position behöver Stockholmsregionen bli mer internationell och locka till sig fler internationella talanger. Export, import och investeringar måste öka, och konceptet för att lyckas är att fler aktörer, såväl offentliga som privata, samarbetar ännu mer, menar han.

Vad är nyttan och vilka är visionerna? Under den rubriken samlades politikerna för att ringa in den konkreta nyttan med ett storregionalt samarbete.  Utbyggd infrastruktur och bostäder, En Bättre Sits-samarbetet för transportinfrastruktur och närheten till Arlanda lyftes som samarbetsfrågor.

Läs mer om Mälartinget 2017 i kommande nyhetsbrev!

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-05

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58