Meny

Yrkesvux ska ge fler tillträde till arbetsmarknaden

Unga kvinnor och män av olika ursprung som vill ha ett arbete, stående i industrimiljö.

Att ha en gymnasieexamen är i princip nödvändigt för att komma in på arbetsmarknaden idag. Om fler ska komma i arbete måste det finnas fler möjligheter att klara en examen. På vårens Kompetensförsörjningsdagar presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) regeringens nya satsning på vuxenutbildningar.

Arbetslösheten är högst för dem som inte har en gymnasieexamen, konstaterade gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S). Den är närmast att betrakta som den enda giltiga inträdesbiljetten till arbetsmarknaden nu för tiden.

Men vad beror det på att många unga saknar gymnasieexamen? Långt ifrån alla av dem har hoppat av i förtid. Många har faktiskt gått klart skolan och åkt med på studentflaken tillsammans med sina kompisar, men de får ändå inte ut något examensbevis eftersom de saknar vissa kurser. Särskilt för nyanlända studenter, som har kommit till Sverige under de sena skolåren, är det en tuff utmaning att bli klar med gymnasieutbildningen på ordinarie tid.

För att det ska finnas både en andra och en tredje chans att slutföra gymnasiet satsar regeringen nu mer på vuxenutbildning. Sedan januari i år har kravet på samverkan för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, så kallat regionalt yrkesvux, ökat.

Kommuner som vill söka statsbidrag för vuxenutbildningar ska nu göra gemensamma ansökningar och samråda med berörda branscher, Arbetsförmedlingen, och regionalt utvecklingsansvariga, för Sörmlands del regionförbundet. Under våren har ett sådant samarbete har påbörjats.

Men det är inte bara för unga vuxna som yrkesvux kan vara en väg till jobb. Det livslånga lärandet diskuterades också. Arbetsförmedlingens utredare Emil Johansson berättade om deras ”Strategi för matchning till jobb genom utbildning”, där samverkan med det reguljära utbildningssystemet är särskilt viktigt.

Studie- och yrkesvägledningens stora betydelse betonades särskilt av Arbetsmarknadsutredningens Cecilia Fahlberg. Hon bjöd också upp till diskussion om hur regionerna ser på ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och region i arbetsmarknadspolitiken och Tillväxtverket presenterade sitt förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna har stor betydelse för Regionförbundet Sörmland eftersom de kan komma att förändra dagens uppdrag att etablera en regional kompetensplattform. Tidigare har regionerna varit fria i sina prioriteringar, men också efterfrågat mandat för att få genomslag i det komplexa arbete som det innebär att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.


Presentationerna från vårens Kompetensförsörjningsdagar hittar du på Reglabs hemsida .

 

Fakta Kompetensförsörjningsdagarna
Två gånger per år samlas nätverket för ansvariga för kompetensförsörjningsfrågor på regional och nationell nivå. För Sörmlands räkning deltar Regionförbundet Sörmland. Det är ett tillfälle för omvärldsspaning och en chans att föra fram sörmländska perspektiv på aktuella frågor som rör matchningen på arbetsmarknaden i landet. Vårens tema var ”Nya förutsättningar för vuxnas lärande”.

 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2017-10-18

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...