Meny

Stort intresse för #jagmed

Bild på figurativa knappar som projektet #jagmed använder som isbrytare för samtal med unga.
De här knapparna med olika sinnesstämningar fungerar som isbrytare när det är svårt för ungdomar att komma igång och prata.

Det går bra för det storregionala projektet " #jagmed - unga till utbildning och arbete" i Östra Mellansverige. Det kan Inger Christensen, projektledare för delprojektet i Katrineholm, intyga. Hon och hennes kolleger arbetar med att fånga upp och hjälpa unga som riskerar att bli utan gymnasieexamen, och när sommaren närmar sig arbetar de extra intensivt.

- Behovet är stort och nu börjar det bli ont om tid för att fånga upp dem som riskerar att inte bli godkända så att de kan fortsätta vidare till gymnasiet. Vi ska nu gå ut med information till föräldrarna och jag vet att det är flera av ungdomarna som vill vara kvar i projektet över sommaren, berättar Inger Christensen som dessutom vet att flera ungdomar är på väg in i projektet. 

I Katrineholm, som är ett av de två delprojekten som är igång i Sörmland, är det just nu 19 deltagare inskrivna utöver ett 20-tal ungdomar som enbart deltagit i de så kallade lovskolorna; höstlovsplugg och sportlovsplugg.

 Katrineholm erbjuder en hel del olika aktiviteter; en del är kurser i att må bra, i personlig utveckling och läxläsning. Just nu pågår också det idoga arbetet med att införa projektet och bygga upp en tydlig struktur i kommunen för att fortsätta  fånga upp de elever som befinner sig i riskzonen, och det tydliga budskapet är: Alla ska med!

#jagmed är alltså ett socialfondsprojekt med det övergripande målet att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Målgruppen är ungdomar i åldern 15 – 20 år, det vill säga elever som går i 9:an upp till och med årskurs 3 på gymnasiet och som bedöms ligga i riskzonen för att inte påbörja eller fullfölja gymnasiet.

Den totala budgeten för hela projektet ligger på 94 miljoner kronor varav 63 miljoner utgör ESF-stöd. För Katrineholms del handlar det om totalt 7,4 miljoner kronor.

 

Logotyp för Europeiska socialfonden                Logotyp för #jagmed

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-24

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...