Meny

Fler vet mer om oss!

Bild på en grupp människor som är positiva!
Attityden och kännedomen om regionförbundet är bättre än någonsin. Foto: Mostphotos

Hur välkänt är regionförbundet, och vilka är attityderna bland de personer som vi främst arbetar med? Varumärkesundersökningen som gjordes i maj visar ett gott resultat.

Generellt sett är bilden av regionförbundet positiv. Fler känner till oss och fler ställer sig positiva till förbundet och oss som arbetar här. Hela 84 respektive 80 procent av de svarande politikerna och tjänstemännen har uttryckt att de är positiva eller till och med mycket positiva, vilket är en ökning sedan 2014. 

Undersökningen som genomfördes av Defgo vände sig till drygt 500 ledande politiker, tjänstemän och intressenter som ingår i våra nätverk runt om i Sörmland, och omkring hälften valde att svara. Svaren visar att de flesta har en klar bild över vilka områden vi arbetar med, och bland de många frisvaren finns också synpunkter på nya områden som vi borde arbeta inom, liksom de som vi borde lämna.

Alla frågor som rörde hur professionellt, drivande, trovärdigt och framgångsrikt regionförbundets arbete är fick betydligt bättre resultat 2017 än 2014, vilket naturligtvis är mycket glädjande.

Länets regionala utvecklingsprogram som regionförbundet arbetar fram, Sörmlandsstrategin, känner nästan 80 procent till och 70 procent har tagit del av stora delar av dess innehåll. Även när det gäller Sörmlandsstrategin gavs många frisvar om vad som anses viktigt att tillföra den nya strategin i revideringsarbetet som nu pågår.  Tron på strategins bidrag till utvecklingen i länet är också högre än vid föregående undersökning, vilket tyder på att den vunnit mark och fått fäste som gällande bland dem som har till uppgift att genomföra den.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-06-01

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58