Meny

High tech-lantbruk för framtidens matbehov

Bild på digitaliserad mjölkbonde. Mostphotos

Svenska lantbruk är moderna. Med hjälp av ny, avancerad teknik och ett utvecklat precisionslantbruk är de redo att ta klivet in i det som populärt kallas den fjärde industriella revolutionen. Det är också en nödvändighet om framtidens livsmedelsproduktion ska säkras.

Det är digitala tekniker kombinerat med miljömedvetenhet som drivit fram en ny våg av innovationer. De kan göra lantbruken tillräckligt snabba och effektiva att möta framtidens efterfrågan på livsmedel. Det hävdar Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet, som agerade moderator när nystartade samverkansplattformen Agro Sörmland höll sin kick-off i Strängnäs.

Ett 40-tal nyckelpersoner från de gröna näringarna, närliggande branscher och offentlig verksamhet slöt upp för att ta del av det senaste inom innovation och teknikutveckling.

- Vi är motorn inom den gröna klusterutvecklingen i Östra Mellansverige, menar Magnus Börjesson, ordförande i Agro Öst, och syftar då även på ambitionen med Agro Sörmland, där Agro Öst står som huvudman.

Cilla Krantz är projektledare för Agro Sörmland och tillsammans med Karola Reuterström som är lantbrukare på Stora Lövhulta gård i Eskilstuna presenterade hon visionen och strategin för arbetet i Sörmland.

- Hösten 2017 startar vi en seminarieserie och flera andra utvecklingsaktiviteter. Målet är att vi ska hitta nya samarbeten som leder till ökad produktion, tillväxt, innovationskraft och konkurrenskraft i branschen, berättade Cilla Krantz.

Ingemar Reyier, Robotdalen och Lars Krantz, Automation Region var med på kick-offen i egenskap av representanter för närliggande branscher. De för just nu diskussioner med Agro Sörmland kring projektsamarbeten inom High Tech Farming.

 


Fakta
Agro Sörmland är en ny, neutral mötes- och utvecklingsarena för länets gröna, biobaserade näringar som utvecklats av den ekonomiska föreningen Agro Öst i Östergötland. Regionförbundet Sörmland och Länsförsäkringar Sörmland är huvudfinansiärer, men förhoppningen är att flera vill vara med och stötta verksamheten.

Målet är att skapa möjligheter för utbyte mellan de biobaserade näringarna och andra branscher, akademi, offentliga myndigheter med flera, som leder till utveckling och ökar produktionen, tillväxten, innovationskraften och konkurrenskraften i branschen.

Arenan i Sörmland kommer till en början inte att vara knuten till en fast fysisk plats utan kommer att anordna aktiviteter på olika ställen och anpassa inriktningen efter de förutsättningar och behov som finns här.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-10-18

1 kommentarer Stäng kommentarer
Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Kommentarer:

  • av Emma Hanson

    Regionförbundets satsning på Agro Sörmland görs inom ramen för den nyligen framtagna Strategin för smart specialisering, där "Biobaserade näringar-hållbar produktion och effektiv distribution" är ett område som anses ha stor potential att utvecklas och bidra till länets konkurrenskraft, även i framtiden. Innovation, ny teknik, forskningskontakt och nationella och internationella samarbeten är viktiga byggstenar i utvecklingsarbetet. Där har Agro Sörmland en väldigt viktig funktion att fylla

    16 jun 2017, 15:49

Föregående Nästa