Meny

Ny vuxenutbildning som förändrar strukturer

Bild på äldre man som lägger pussel tillsammans med en ung vårdanställd kvinna. Foto: Jonas Sundberg

En knäckfråga för samhället är hur vi ska kunna tillgodose behovet av vård- och omsorgspersonal i framtiden. En annan är integration. Regionförbundets projekt ”Arbetsplatsintegrerat lärande” har nu kommit igång och bidrar till en positiv utveckling på båda områdena.

2030 kan det fattas 5 000 undersköterskor i Sörmland, vem ska då ta hand om oss? Kanske den nya arbetskraften som finns i form av nyanlända. Den resurs som idag står relativt outnyttjad kan bidra till att lösa problemet - om det finns smarta sätt för utbildning och integration - och det gör det!

Regionförbundet Sörmland har startat socialfondsprojektet Arbetsplatsintegrerat lärande” där vuxenutbildningen och arbetsgivarna tillsammans är ansvariga för insatser som sker både på arbetsplatser och i traditionella utbildningsmiljöer. De använder en ny modell som kombinerar praktiskt och teoretiskt lärande.

Det är de kommunala omsorgsverksamheterna i Eskilstuna, Oxelösund och Trosa som erbjuder utbildningsplatserna. Det praktiska arbetet varvas med teoretiska studier med fokus på språkinlärning samt vård- och omsorgskunskap. Studierna är individuellt planerade utifrån vilka erfarenheter och utbildningar som eleverna har med sig i bagaget. De nya kunskaper som eleven får under projektet valideras löpande till dess att eleven når kunskapsnivåer motsvarande vårdbiträde eller undersköterska.

- Vi förändrar strukturerna för vuxenutbildningen, och den här modellen kan även användas för flera yrkesutbildningar på gymnasienivå, säger Ann-Britt Nordahl, strateg och initiativtagare till projektet på Regionförbundet Sörmland.

Projektet har 30 platser, men fler elever än så kan vara med, för när en elev har tagit sin examen, kan en ny tas in. Det är SFI-lärare och Arbetsförmedlingen som tillsammans med arbetsgivaren har hand om uttagningen av eleverna, och nu i vår har alltså de första kommit igång med sin utbildning.

För att de ska komma väl in i arbetet har 30 språkombud och sex reflektionsledare utbildats. De är undersköterskor i den ordinarie verksamheten som blivit utsedda av sina chefer. Språkombuden och eleverna arbetar tätt tillsammans, eleverna följer med i arbetsskiften och språkombuden uppmuntrar och ger språkligt stöd som kan handla om att förklara olika begrepp. Reflektionsledarnas roll är att samla eleverna i grupper och leda samtal kring arbetsplatsen och yrkesrollen.

- Att bli utsedd till språkombud eller reflektionsledare är en bra karriärväg, säger Ann-Britt Nordahl, som är glad för det fina gensvaret från verksamheterna.

När projektet är slut i juli 2019 är tanken att de nya efterlängtade vårdbiträdena och undersköterskorna anställs på framförallt äldreboenden och i hemtjänsten, och att projektmodellen används permanent i den ordinarie verksamheten.

Logotyp för Europeiska socialfonden

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-06-21

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...