Meny

Spännande diskussioner om Sörmlandsstrategin

Dialogmaterial från möten om nya Sörmlandsstrategin.

I regionförbundets arbete med att revidera Sörmlandsstrategin 2020 är dialogen med andra aktörer en mycket viktig ingrediens. Nu har dialogturnén i länet startat och den har hittills bjudit på en hel del spännande samtal som gett nya tankar och idéer.

- Att revidera ett regionalt utvecklingsprogram som det här är inte helt enkelt. Det finns många saker som påverkar den situation som Sörmland befinner sig i just nu och därför är det avgörande att få ta del av tankar, erfarenheter och idéer från människor som finns ute i länet, säger Oscar Sundås, strateg på  Regionförbundet Sörmland.

Den nuvarande Sörmlandsstrategin från 2011 har några år på nacken, och med en trolig kommande regionbildning i länet har beslut fattats om att se över mål och strategier och blicka framåt till 2030.

En stor del av arbetet med revideringen handlar om dialog, och i maj inleddes en omfattande turné i länet för att samla in synpunkter. För var står vi idag? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Samtliga kommuner i Sörmland ska få säga sitt, liksom landstinget, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten och de många nätverk som regionförbundet har kring olika frågor som näringsliv, bredband och jämställdhet etcetera.

Dialogmötena ger en introduktion till nuläget i Sörmland och den modell som ska användas i strategin - men allra viktigast är diskussionerna! Områdena som deltagarna gemensamt ringar in som absolut viktigast ska ligga till grund för det vidare arbetet med strategin. Att enas är en ganska ansträngande uppgift för deltagarna när det finns så mycket av både utmaningar och möjligheter.

Oscar Sundås ingår i projektgruppen för revideringen. Som nyinflyttad från Småland håller han på att skapa sig en egen bild av Sörmland, och tar med intresse del av det som dialogmötena ger.

- Människor som känner sitt närområde vet vilka utmaningarna är men också vilka fantastiska möjligheter som vi har här i Sörmland. Det är värdefullt att möta, säger han.

Han berättar att det finns många spännande idéer som deltagarna gärna delar med sig av, men att det också märks att den här typen av frågor inte diskuteras så ofta. Dialogmötena kommer att hållas fram till i mitten av september.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-06-29

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...