Meny

Grattis Katrineholm - igen!

Viking Jonsson (S). Foto: Christian Holmér

Idag på förmiddagen stod det klart att en av de sju utlokaliserade statliga myndigheterna hamnar i Katrineholm, närmare bestämt Strålsäkerhetsmyndigheten med cirka 120 anställda.

- Det är ett mycket glädjande besked från regeringen. Det visar att det hårda arbete som Katrineholms kommun lagt ned tillsammans med bland annat regionförbundet, efter Ericssons nedläggning, har gett resultat, säger Regionförbundet Sörmlands ordförande, Viking Jonsson, (S), i en kommentar.

- Det visar också hur viktigt det är med ett gott samarbete vilket präglat de gemensamma insatserna från kommun, regionförbund, Ericsson och näringsdepartementet där regeringen nu infriat sitt löfte om stöd till Katrineholm och därmed hela regionen, tillägger han.

Det är delar av verksamheten, inklusive myndighetens säte, som omlokaliseras och ska finnas på plats i Katrineholm senast den 30 november 2018.

Från regeringens sida har man förklarat utlokaliseringen med att ”Katrineholm ligger mitt i en tillväxtregion och har ett strategiskt läge.” Pendlingsavståndet till Stockholm har också varit en viktig faktor för valet av ort.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-08-30

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45