Meny

Ekonomiskt stöd för samarbeten runt Östersjön

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Under november öppnar Svenska institutet en ny utlysning för stödformen ”Projektinitiering”. Med denna stödform ger Svenska institutet finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter Östersjöregionens utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Utlysningen kommer att stängas den 13 februari 2018.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Om projektet innefattar länder från Östliga partnerskapet ska projektet också relatera till utmaningar identifierade inom ramen för EU:s Östliga partnerskap. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

 Basfakta kring stödformen:

  • Det går att söka maximalt 500 000 SEK per projekt och projektet kan pågå som längst 18 månader.
  • Huvudsökande ska vara en svensk organisation som samarbetar med organisationer från minst två andra länder.
  • De länder som omfattas av stödformen är Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Georgien, Finland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina och Vitryssland.
  • Följande svenska organisationer från offentlig, privat och ideell sektor kan ansöka om finansiering; enskilda organisationer, kommuner, regioner, regionförbund, landsting, lärosäten, forskningsinstitut, mellanstatliga organisationer, företag, näringslivets branschorganisationer och statliga myndigheter.

Här hittar du mer information.

 

 

 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2017-11-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64