Meny

129 miljoner kronor till projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som får EU-stöd. Det innefattar både projekt från den europeiska regionala utvecklingsfonden och den europeiska socialfonden. Bland beviljade projekt som berör Sörmland hittar vi:

Europeiska socialfonden

Projekt: MIKA
Projektägare: Katrineholms kommun
EU-stöd: 8 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Jennie Lind, tel: 0150 – 57195

Projekt: Kompetenssamverkan Teknik
Projektägare: Regionförbundet Sörmland
EU-stöd: 3,9 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Anna Knutsson, tel 0702- 484492

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projekt: Smart Tillväxt
Projektägare: Almi Företagspartner Östergötland AB
EU-stöd: 33,7 miljoner kronor
Kontaktperson: Mats Philipson, tel: 013- 20 07 05

Projekt: Förutsättningar för affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag, förstudie
Projektägare: Agroöst Ideell Förening
EU-stöd: 250 000 kronor
Kontaktperson: Cilla Krantz, tel: 070- 384 64 24

Projekt: Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling, förstudie
Projektägare: Vreta Kluster AB
EU- stöd: 250 000 kronor
Kontaktperson: Helene Oscarsson, tel: 070- 319 76 43

Projekt: East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
Projektägare: Västmanlands Läns Landsting
EU-stöd: 6,6 miljoner kronor
Kontaktperson: Mikael Hjort, 070- 289 36 67

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-12-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64