Meny

Regional utveckling för välfärdens skull

Viking Jonsson (S). Foto: Christian Holmér

Vad är egentligen regional utveckling och vad menas med begreppet? Ja, för oss politiker som arbetar med de här frågorna varje dag är det inte så svårt att förstå men  för den breda allmänheten är det kanske inte självklart.

Många ämnesområden inryms i begreppet regional utveckling, för att bara nämna några så är det kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur och kollektivtrafik. Det är alltså någonting som gynnar utvecklingen i regionen, i vårt fall Sörmland, och som leder till tillväxt som leder till ökad välfärd. För utan regional utveckling kan vi inte fortsätta att utveckla den service och de tjänster som vi vill förse sörmlänningarna med.

Begreppet infrastruktur omfattar bland annat de vägar och järnvägar som trafikerar vårt län och som gör det möjligt för invånarna att ta sig till och från jobbet eller eventuella studier. För att underlätta pendlingen har vi därför, under hösten, infört ett helt nytt och förenklat system, kallat Movingo. Det innebär att du kan åka på en och samma biljett med buss förslagsvis från Oxelösund till Nyköping, fortsätta med tåg till Stockholm och avsluta med att ta tunnelbanan till ditt arbete.

För att främja arbetspendlingen ytterligare har vi även köpt in 33 nya tåg som ska tas i drift under våren 2019. Detta för att säkerställa tidtabellerna och för att det ska gå snabbare att pendla. Det innebär också att om inte infrastrukturen fungerar så blir det svårt för människor att ta sig mellan jobb, studier och bostad och den regionala utvecklingen stannar upp.

Till begreppet infrastruktur hör också tillgången på bredband. Bra uppkoppling är en förutsättning för dem som bor på landsbygden men ändå vill hålla sig ajour med omvärlden. Snabb uppkoppling är också en förutsättning för den som behöver arbeta hemma. Här jobbar regionförbundet på bred front för att driva på utbyggnaden av bredband i hela länet.

En förlängning av infrastrukturen är kollektivtrafiken, eller rättare sagt tillgången på kollektivtrafik, det vill säga tåg och bussar. Bussarna från Gnesta är till exempel förutsättningen för att Ulrika ska komma till jobbet i Nyköping varje dag. För att främja kollektivtrafiken har vi även flera nya resecentrum planerade i länet. Strängnäs har alldeles nyligen invigt sitt nya och ett nytt är på gång i Nyköping.

Från och med årsskiftet nästa år är det tänkt att de här frågorna ska gå över från Regionförbundet Sörmland till Region Sörmland som blir den nya organisationen efter sammanslagningen av regionförbundet, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten.

För oss politiker är det jätteviktigt att fortsätta driva de här frågorna som vi gjort sedan starten av regionförbundet 2003. Med en ny organisation, med större resurser, räknar vi med att fortsätta utveckla våra vägar, järnvägar, bredband och kollektivtrafik så att vi kan fortsätta växa i länet och därmed trygga välfärden i framtiden.

Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland

 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-01-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45