Meny

Ny handlingsplan för klimat och miljö

Genom att integrera miljöperspektiven i tillväxtarbetet kan vi bidra till att skapa nya affärsmöjligheter, jobb och marknader i Sörmland, samtidigt som vi bidrar till en god miljö. Regionförbundet har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för att integrera klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Handlingsplanen beslutades av regionstyrelsen i september och gäller fram till och med december 2020. Målsättningen är att bättre ta tillvara på den potential en miljödriven tillväxt ger och arbeta aktivt med dessa frågor. Regionförbundet arbetar nu med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen. 

Hur kan vi på lokal och regional nivå skapa initiativ och incitament för cirkulära lösningar för en hållbar samhällsutveckling? Hur kan hållbarhetsarbetet användas som drivkraft för företag  och organisationer genom till exempel ökade intäkter, förbättrad produktivitet och nya innovationer?  Det  är två frågor som vi ska prata om på regionstyrelsen i Katrineholm den 8 februari. Vi kommer att lyssna till Elin Bergman (talesperson cirkulär ekonomi, Cradlenet samt Corporate Partnership Manager, WWF) som bland annat kommer att föreläsa om cirkulär ekonomi och vad som krävs om vi ska nå  Agenda 2030s mål  ”hållbar produktion och konsumtion” .

Vill du veta mer om regionförbundets arbete med att integrera miljö- och klimatperspektivet i tillväxtarbetet? Välkommen att ta kontakt med Anna Svedlund eller Lina Widlund.

Här kan du läsa handlingsplanen i sin helhet.

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-01-16