Meny

Dags att söka EU-stöd från Interreg

Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering från Interreg Europe för att driva projekt inom regional utveckling. Den 19 april anordnas ett informationsmöte i Stockholm för den som vill veta mer.

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling.

Läs mer om Interreg

Ny ansökningsomgång i vår
Den 7 maj öppnar nästa ansökningsomgång som avslutas 22 juni, för Interreg Europe.
Du kan söka medel för att driva projekt inom följande fyra tematiska mål:

  • Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och stödja resurseffektivisering

Informationsmöte 19 april
Vi bjuder därför in till ett informationsmöte där du får information om vilka projekt du kan söka stöd för, hur ansökningsprocessen går till, vem som kan delta med mera. På mötet finns representanter från Tillväxtverket, SKL och Näringsdepartementet som arbetar med Interreg Europe. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Ta chansen att se om detta är något för din organisation!

Mötet riktar sig till offentliga myndigheter och organisationer, ideella organisationer och privata organisationer med intresse och ansvar för frågor som rör regional utveckling.

Anmäl dig här. 

Detta informationsmöte är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Näringsdepartementet och SKL.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64