Meny

229 miljoner kronor till projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 31 maj prioriterat tio projekt som får EU-stöd. Det innefattar både projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

När det gäller Europeiska socialfonden har de åtta projekten, som prioriterades av Strukturfondspartnerskapet, beviljats 175 miljoner av ESF-rådet.

Projekten har olika inriktningar under dessa utlysningsteman:
• Utmaningar inom vård-och omsorg samt hälso och sjukvård
• Öka övergångar till arbete inom ÖMS
• Insatser för utrikes födda 15-24 år
• Stärka kompetensen i ÖMS

- Det är väldigt viktiga områden som strukturfondspartnerskapet har påverkat att medel ska gå till i denna utlysning. Jag tycker vi har prioriterat väldigt viktiga projekt för att stimulera de utmaningar vi har inom vård och omsorg, att bidra till projekt gällande övergång till arbete samt insatser för utrikes- födda ungdomar att integreras i samhället, säger Greger Tidlund, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

De tre projekten som prioriterades gällande Europeiska Regionala utvecklingsfonden har beviljats 53 miljoner kronor. Ett projekt är en förstudie.
Projekten har olika inriktningar inom följande två tematiska områden:
• Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

- Projekten har hittills bidragit till cirka 13 000 arbetstillfällen inom europeiska socialfonden och bidragit till att utveckla stor innovationskraft och smarta lösningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Låt oss arbeta vidare och stärka Östra Mellansverige ännu mer för konkurrenskraft och förbättringar i samhället de år vi har kvar inom partnerskapet, uppmanar Greger Tidlund.


Beviljade projekt,
 Europeiska socialfonden

1. Projekt : Välfärdsteknologi i vård Omsorg
Projektägare: Sala kommun
EU-stöd: 8,7 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet:
Christina Söderström Nilsson
Tel: 0224 - 747 012

2. Projekt: Innovationskompetens
Projektägare: Uppsala kommun
EU-stöd: 13,5 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet:
Jonas Gumbel
Tel: 018 727 00 00

3. Projekt: EVIKOMP
Projektägare: Linköpings kommun
EU-stöd: 20,1 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Malin Robertsson
Tel: 013 20 70 39
Sid 3(5)

4. Projekt: Språka
Projektägare: Eskilstuna kommun
EU-stöd: 4,6 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet:
Malin Eriksson
Tel: 016 710 29 05

5. Projekt: Drivbänk - utveckling
Projektägare: Samordningsförbundet Centrala Östergötland
EU-stöd: 15,7 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Mattias Bergström
Tel: 070 202 09 32

6. Projekt: Reach
Projektägare: Region Östergötland
EU-stöd: 19,9 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Lars-Inge Jonsson
Tel: 072 539 92 58

7. Projekt: Min framtid
Projektägare: Rädda Barnen
EU-stöd: 16,7 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Maria Netz
Tel: 08 698 90 26

8. Projekt: Smart kompetens för industrin
Projektägare: Region Östergötland
EU-stöd: 76 miljoner kronor
Kontaktperson för projektet: Catherine Szabo
Tel: 010 103 65 29

Beviljade projekt, Europeiska regionala utvecklingsfonden


1. Projekt: Växtzon 2
Projektägare: Västerås Science Park
EU-stöd: 47,2 miljoner kronor
Kontaktperson: Caroline Drabe
Tel: 070 343 92 12

2. Projekt: Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan, förstudie

Projektägare: Energikontoret Östra Götaland AB
EU- stöd: 170.000 kronor
Kontaktperson: Erik Gotborn
Tel: 0700 900 447

3. Projekt: Energieffektivisering i offentlig sektor- EnOff
Projektägare: Ideella Förening Energieffektiviseringsföretagen Fir
EU- stöd: 6,2 miljoner kronor
Kontaktperson: Lotta Bångens
Tel: 070 343 92 12

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64