Meny

Ris och ros för regeringens infrastrukturplan 

En attraktiv bytespunkt där buss och pendeltåg möts i Gnesta.

Så kom den då äntligen, regeringens nationella plan för infrastrukturen under åren 2018-2029 som många har väntat på. Vid lunchtid i igår presenterades den.

Det absolut viktigaste beskedet var naturligtvis att Ostlänken mellan Järna och Linköping nu är finansierad och kan fortsätta att planeras och byggas så snabbt som möjligt. Nu är det inte längre någon som kan ifrågasätta om den blir av eller inte, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

Andra satsningar som finns med i regeringens nationella plan och som berör Sörmland är bland annat trimningsåtgärder på Västra Stambanan när det gäller förbigångsspår i såväl Katrineholm som Högsjö Västra samt dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad som ska vara klart i år men som inte varit finansierat helt ut tidigare.

När det gäller vägåtgärder är det två sträckor på väg 56 som finns med i den nationella planen, Bie – Stora Sundby och Katrineholm – Bie.

– Det är bra att räta linjen, väg 56, prioriteras så att de kvarvarande sträckorna i stråket får en ökad trafiksäkerhet. Med de här investeringarna får hela väg 56 genom Sörmland en hög standard, bra trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Viking Jonsson.

Men han är besviken över att inga medel avsätts för att bygga om Hjulstabron för att främja insjöfartens utveckling i Mälaren.

– Regionen hade önskat att en ombyggnad av Hjulstabron hade synkats med utbyggnaden av väg 55 som är ett högt prioriterat objekt i den regionala planen, förklarar Viking.

Vid måndagens presentation framkom också att regeringen nu fastställt den definitiva ekonomiska ramen för den regionala transportinfrastrukturen i Södermanlands län till 1001 miljoner kronor.

– Det innebär att vi fått ramen fastställd med samma summa som vi tidigare hade som planram, Det av regionen politiskt prioriterade förslaget kan därmed gå till beslut i regionstyrelsen utan några ändringar, konstaterar Viking Jonsson slutligen.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45