Meny

Är Sörmlands elförsörjning hotad? 

Fredagen den 1 juni arrangerade Regionförbundet tillsammans med länsstyrelsen en konferens om elförsörjningen i Sörmland. Bakgrunden är de problem med elförsörjningen som uppmärksammades under förra året och bland annat resulterade i rapporten ”Räcker elen”.

Efter en kort inledning berörde den första delen av programmet exempel på utmaningar när det gäller elförsörjningen från olika delar av Sörmland. Bland annat fick vi höra om risken för effektbrist i Eskilstuna med omnejd och vilken påverkan det kan få för möjligheterna för tillväxt i nordvästra Sörmland. 

Under den andra delen av programmet gav Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät sin bild av de utmaningar Sverige och Sörmland står inför när det gäller elförsörjningen. Vi fick bland annat klart för oss att prognosen visar stora kapacitetsproblem mellan Gävle och Enköping vilket också påverkar området söder om Enköping. Svenska kraftnät menar att tiden när man kunde bygga ut och utveckla samhället utan att tänka på tillgången till eleffekt definitivt är över. Vattenfall pekade på konsekvenserna av den nya tidens industrialisering och de utmaningar den innebär för elnätet. Bland annat är planeringstempot i näringslivet mycket högre och det kommer också företag med mycket stora effektönskemål. 

Därefter följde ett panelsamtal med representanter från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Forum för smarta elnät. Samtliga underströk hur tätt sammankopplade elförsörjningen är med Sveriges konkurrenskraft och omställningen till ett hållbart samhälle. Det konstaterades att lösningar finns och att det är nödvändigt att många olika aktörer arbetar med frågorna framöver. 

Dagen avslutades av Landshövding Liselotte Hagberg som summerade dagen och underströk vikten av fortsatt dialog och samverkan. 

Rapporten "Räcker elen" hittar du här.

Presentationerna från dagen:

Kraftsamling Sörmland. Är Sörmlands elförsörjning hotad?  - Lina Widlund

SSABs väg till fossilfrihet - Martin Pei

Elförsörjning – utmaningar för den fysiska planeringen i Nyköpings kommun – Per Skyllberg/Christian Udin

Räcker elen? - Anders Danell och Elisabet Norgren, Marknads-och SystemutvecklingSvenska kraftnät

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-12

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Lina Widlund

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Lina Widlund

Strateg

Analyser och projekt inom samhällsplaneringsområdet.

Skicka e-post
Telefon: 072-725 77 20