Meny

Nya utvecklingsstrategin klubbad - nu kraftsamlar vi Sörmland!

En växande arbetsmarknad där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. En växande befolkning där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan. Det är de två prioriterade inriktningarna i den nya Sörmlandsstrategin som antogs av styrelsen för Regionförbundet Sörmland den 20 juni. Det är med andra ord den nya regionala utvecklingsstrategin som gäller för det fortsatta utvecklingsarbetet i länet och som därmed ersätter den tidigare Sörmlandsstrategin 2020.

- Utvecklingen i Sörmland påverkas allt mer av våra relationer med och utvecklingen i vår omvärld. Det gäller såväl den globala arenan som det utbyte vi har med våra närmaste grannar, säger ordföranden Viking Jonsson, (S) i en kommentar till den nya strategin.

- När förutsättningarna i omvärlden förändras får det konsekvenser för Sörmland. Vissa kan komma plötsligt medan andra är trender som håller över tid. Det hållbara regionala utvecklingsarbetet behöver därför vara flexibelt och anpassningsbart, tillägger Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande i regionförbundet.

Den nya strategin bygger på en särskild modell som kallas för Sörmlands modell för hållbar regional utveckling. Den utgår från människors vardag - de som bor, arbetar och utbildar sig i Sörmland. Modellen visar också hur de olika områdena samspelar med varandra.

För att beskriva geografin använder strategin sig av en strukturbild som visar att det som är bra för en del av länet är bra för hela länet även om regionen samarbetar över länets gränser.

 

Hela strategin kan du läsa här

 

Fotnot:

Sörmlandsstrategin är Sörmlands utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. Den presenteras bara i digitalt format vilket ger strategin en interaktiv karaktär med möjlighet till exempelvis egna statistikurval och panorering i kartor.

Formatet gör det också möjligt för strategin att vara ett levande och uppdaterat dokument med aktuell statistik, analyser och uppföljning.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-07-02

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45