Meny

Bota räckviddsångesten!

Fredagen den 14 september arrangerade Regionförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland ett seminarium på temat elfordon.

Rubriken kan på ett tillspetsat sätt sammanfatta seminariet om utveckling av elfordon. Räckvidd är inte allena saliggörande när det gäller framtidens transporter. Det viktigaste är ändamålsenliga typer av fordon och drivmedel. Med en genomtänkt och rätt använd mix finns mycket att vinna, både ekonomiskt och miljömässigt.

På agendan stod bland annat:

  • Framtid och trender för elfordonsutvecklingen i Sverige och globalt
  • Exempel från Katrineholms kommun som arbetat både praktiskt och strategiskt med att främja elfordon
  • Information om projektet Laddinfra Öst som erbjuder stöd till fastighetsägare och andra som vill sätta upp laddinfrastruktur på icke-offentliga platser (arbetsplatser, boendeparkeringar och liknande)
  • Drivmedelsstrategier, när är el lämpligast och vilka andra alternativ finns?

Det blev många intressanta diskussioner under dagen, bland annat omkring miljönytta, myter och fakta om elfordon och om hur man kopplar ihop de tekniska möjligheterna med människors behov och beteenden.

 

Här hittar du presentationerna från dagen:

Är framtiden elektrisk? Trender inom eldrivna transporter och batterier.
Olle Johansson, Power Circle 

Strategi och praktk för elfordon
Björn Dävelid, Katrineholms kommun

Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet!
Björn Isaksson, BioDriv Öst

Energieffektivisering - fordon
Gustav Busch, Energikontoret

Räcker elen?
Lina Widlund, Regionförbundet Sörmland

Dagens program

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Lina Widlund

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Lina Widlund

Strateg

Analyser och projekt inom samhällsplaneringsområdet.

Skicka e-post
Telefon: 072-725 77 20