Meny

Om #jagmed inte funnits hade jag legat hemma och sovit fortfarande

Rubriken är ett citat från en av de ungdomar som deltagtit i projektet #jagmed. Den 28 september var det dags för lärkonferens i projektet #jagmed på Åsa Folkhögskola. Ett 50-tal intresserade och berörda i publiken fick ta del av hjärtevärmande berättelser från inspirerande och engagerande projektmedarbetare och deltagare. Det bjöds också på proffsig och svängig musikunderhållning från folkhögskolans musikelever.

Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) och jobbar för att motverka studiemisslyckanden och avhopp. Målet är att öka antalet elever som går ut gymnasiet och klarar sin examen.Delprojektet #jagmed Katrineholm är 1 av 30 delprojekt som startade hösten 2015 och som avslutas den 31 december i år. 65 elever i riskzonen 15-20 år, har deltagit i projektet. I katrineholm har projektet också fått en fortsättning i den nystartade Resursskolan som tar över stafettpinnen och i framtiden kommer att ta om hand om elever som hamnar i utanförskap och stannar hemma från skolan.

Projektledarna Inger Christensen och Cissi Brunosson berättade om projektet och konstaterade att samlokaliseringen på Friggagatan i Katrineholm blev en nyckel till framgång. Ett tätt samarbete, gemensamt förhållningssätt och bemötande av ungdomarna har varit helt avgörande för att lyckas. Ungdomarna har fått personlig coachning och man har gjort en grundlig kartläggning för att få en helhetsbild av varje individ. 

Dagens kanske allra mest uppskattade inslag var när två av de deltagande ungdomarna, Karin och Linus, berättade om sin jobbiga tid i nian och om den hjälp och personliga coachning de fått på Friggagatan. Tack vare #jagmed är de nu tillbaka på banan igen. För att citera Linus så ”Går det j-ligt bra”.

Läs mer om #jagmed

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-10-04