Meny

Nytt samverkansorgan för mera export från Sörmland

Exportsamverkan Sörmland är namnet på ett nybildat samverkansnätverk som ska arbeta för att främja exporten från länet.

- Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd – i rätt tid, därför startar vi nu ett regionalt samarbete kring frågor som rör export och internationell handel. Det förklarar Magnus Nilsson, på Regionförbundet Sörmland, som är samordnare för Exportsamverkan Sörmland.

Syftet med det nya samarbetet är att alla organisationer i Sörmland som erbjuder företagen personlig rådgivning i frågor som rör export och import ska arbeta mer tillsammans. De olika aktörerna i samarbetet har god kunskap om vilka marknader som kan vara intressanta, vilka lagar och regler som gäller och vilka möjligheter till finansiering som finns.

- Oavsett var i länet man verkar och oavsett till vilken organisation man vänder sig så ska man få tillgång till rådgivare som kan ge kunskap och bra kontakter med organisationer och nätverk i Sörmland, Sverige och utomlands, förklarar Magnus Nilsson.

I Exportsamverkan Sörmland ingår ALMI Stockholm-Sörmland, Business Sweden, Östsvenska Handelskammaren, Enterprise Europe Network (EEN), Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN).

Samlad information om företagsstödet i Sörmland och Exportsamverkan Sörmland finns på verksamt.se/sormland

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-11-28