Meny

Idag blir vi Region Sörmland

Idag upphör Regionförbundet Sörmland att existera, men våra regionala utvecklingsfrågor lever vidare. Då slås nämligen Landstinget Sörmland, regionförbundet och Kollektivtrafikmyndigheten samman och bildar Region Sörmland.

Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan studera, arbeta och bo där de själva vill.

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap med en organisation som får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs och förväntas av invånarna i ett framåtskridande län.

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas nu i en och samma organisation och i förlängningen även arbetet för den gemensamma välfärden.

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra eftersom en och samma röst värnar utvecklingen i länet. Istället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det framöver ett gemensamt svar från regionen.

Läs mer om Region Sörmland här

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2019-01-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58