Meny

Regionförbundet Sörmlands uppdrag

Nyhetsbild:

Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas organ för regional utveckling och samordning. Arbetet sker enligt uppdragen som slagits fast i förbundsordningen och enligt lagen om samverkansorgan.

Regionförbundet Sörmlands uppdrag enligt förbundsordningen

Regionförbundet Sörmland ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: 

  • Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.
  • Verkställa regionala uppdrag från staten.
  • Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde.
  • Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

 

Regionförbundet Sörmlands uppgifter enligt lagen om samverkansorgan

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.
  • Samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Redaktör: Webbredaktör

Uppdaterad: 2017-10-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67