Meny

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. Nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet.

Regionförbundet Sörmland är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är regionstyrelsen som består av 33 ordinarie ledamöter och 33 ersättare från landstinget och kommunerna i Sörmland. Regionstyrelsen sammanträder minst sex gånger per år på olika orter i Sörmland. Mötena är offentliga. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare.

I rollen som regionpolitiker ska ledamöterna svara för ett regionalt synsätt i ledning och styrning av verksamheten.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-01-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53