Meny

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna ska granska regionstyrelsens verksamhet och avge berättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet.

Förbundet ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige.

Mandatperioden 2015-2018:

Marita Bengtsson (S)
Leif Jilsmo (M)
Gustaf Wachtmeister (M)

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-12-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53