Meny

Information till förtroendevalda

Här har vi samlat information och blanketter som riktar sig direkt till dig som är förtroendevald.

Regionstyrelsens sammanträden - kallelse, närvaro och inkallelseordning

Veckan före mötet får du ett mejl med kallelse och handlingar från regionstyrelsens sekreterare. Har du bett om pappershandlingar så kommer de med posten.

Du som är ordinarie ledamot ska meddela regionsekreteraren när du har förhinder till ett regionstyrelsesammanträde, antingen per telefon 070 - 666 41 53 eller e-brev ulrika.sorblad@region.sormland.se. 
Förbundskontoret ansvarar för att kalla in ersättare. För god framförhållning, både för din ersättare och för oss, är det angeläget att du som ordinarie ledamot ger oss ett snabbt besked om din frånvaro.

Du som är ersättare har alltid rätt att närvara vid styrelsens sammanträde, du behöver dock meddela regionsekreteraren när du avser att närvara. Var och en av regionförbundets medlemmar har beslutat om en inkallelseordning för sina ersättare. En ersättare kan bara tjänstgöra för ledamot från den egna kommunen/landstinget.

 

Ersättningar och arvoden

Ersättningarna regleras i regionförbundets ersättningsreglemente, vilket är berett av Eskilstuna kommuns arvodeskommitté och fastställt av kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Underlaget för utbetalningen utgörs av reseräkningar från regionstyrelsens sammanträden (fylls i och lämnas in vid varje sammanträde) samt närvarolistor från arbetsutskottets sammanträden.

 

Anmälan av konto

För att kunna betala ut dina ersättningar och eventuella utlägg behöver vi uppgift om ditt bankkonto. Fyll i blanketten ”Personuppgifter till lönekontoret” och skicka in den till förbundskontoret.

 

Intyg från arbetsgivare

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut enligt § 8 i ersättningsreglementet.  För att du som förtroendevald ska få rätt ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du lämna ett intyg till oss.

Är du anställd ska du lämna in ett intyg från arbetsgivaren som visar förlorad arbetsinkomst. 

Är du egen företagare ska du lämna in ett intyg från Försäkringskassan som visar din registrerade årsinkomst av annat förvärvsarbete. 

Intyget ska lämnas till förbundskontoret en gång per år samt löpande vid förändringar. Hel eller del av dag med inkomstbortfall (eller timmar i förekommande fall)  fyller du i på reseräkningen.

 

Blanketter

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-10-23

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ann-Sofi Andersson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ann-Sofi Andersson

Administratör

Sekreterare till regiondirektören, personallöner samt arvoden till förtroendevalda.

Skicka e-post
Telefon: 070-509 83 74