Meny

Om styrelsens sammanträden

Regionstyrelsens sammanträden - kallelse, närvaro, inkallelseordning

Veckan före mötet får du ett mejl med kallelse och handlingar från regionstyrelsens sekreterare. Har du bett om pappershandlingar så kommer de med posten.

Du som är ordinarie ledamot ska meddela regionsekreteraren när du har förhinder till ett regionstyrelsesammanträde, antingen per telefon 070 - 666 41 53 eller e-brev ulrika.sorblad@region.sormland.se. 
Förbundskontoret ansvarar för att kalla in ersättare. För god framförhållning, både för din ersättare och för oss, är det angeläget att du som ordinarie ledamot ger oss ett snabbt besked om din frånvaro.

Du som är ersättare har alltid rätt att närvara vid styrelsens sammanträde, du behöver dock meddela regionsekreteraren när du avser att närvara. Var och en av regionförbundets medlemmar har beslutat om en inkallelseordning för sina ersättare. En ersättare kan bara tjänstgöra för ledamot från den egna kommunen/landstinget.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-05-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53