Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträdde den 20 december 2018 på Öster Malma, Nyköping.

Tid:      kl 10.00 - ca 12.00
Plats:   Öster Malma konferens, Nyköping

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Regionfrågan
      Styrgruppen: Viking Jonsson (S), Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M)
  b) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  c)
  Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom, regiondirektör
   

 5. Årligt beslut om genomförande av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

 6. Uppföljning av kompetensberedningens handlingsplan 2015-2018

 7. Sammanträdesdatum 2019 för Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse

 8. Valärenden

 9. Anmälningsärenden

 10. Övriga frågor
 11. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53