Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträder den 21 november 2018 på Elite stadshotellet i Eskilstuna.

Tid:      kl 9.00 - ca 12.00
Plats:   Elite stadshotellet, Eskilstuna

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
12.00 ca  Lunch

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Agro Sörmland lägesrapport
      Magnus Börjesson, ordförande i AgroÖst
  b) Varumärkesundersökning
      Monica Swärd, kommunikationschef
  c) En bättre sits, EBS
      Fredrik Högberg, strateg
  d)
  Det regionala turismuppdraget
      Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör, och Ola L Nilsson, VD STUA
  e)
  Villkorsbrev 2019
      Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör
  f) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  g)
  Regionfrågan
      Styrgruppen: Viking Jonsson (S), Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M)
  h) Regionstyrelsens sammanträde den 20 december
      Viking Jonsson (S), ordförande
  i)
  Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom, regiondirektör
   

 5. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2019

 6. Fortsatt verksamhet Almi Invest

 7. Anmälningsärenden

 8. Övriga frågor
 9. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-11-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53