Meny

Kallelser och handlingar till styrelsen

Nästa sammanträde med regionstyrelsen hålls på torsdag den 4 oktober 2018 i Nyköping, kl 9 - ca 14.

Här publiceras kallelsen och handlingar till ärendena en vecka före sammanträdet.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-08-22

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53