Meny

Ledningskonferens 14-15 maj 2018

Nyhetsbild:

Den nya regionen - framsyn och ledarskap

Rubriken på 2018 års ledningskonferens var "Den nya regionen" och dess möjligheter att kunna påverka länets framtida utveckling tillsammans med kommunerna och övriga aktörer. Temat för denna konferens, den sista i regionförbundets regi, var framsyn och ledarskap. Med en ny regionorganisation och en ny Sörmlandsstrategi skapas nya förutsättningar för ledarskap och länets framtid.
Syftet med den årliga ledningskonferensen är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland påverkas av de globala förändringarna, inspirera till nytänkande för Sörmland i ett storregionalt perspektiv samt att bidra till att utveckla relationerna mellan regionförbundets medlemmar.

Ledningskonferensen riktar sig till presidierna i varje kommunstyrelse och landstingsstyrelsen, samt till kommuncheferna och landstingsdirektören. Till årets konferens inbjöds även landstingsfullmäktiges presidium samt ledande tjänstepersoner i de tre organisationer som kommer att bilda Region Sörmland; landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet. Ledningskonferensen hölls på Sundbyholms slott i Eskilstuna kommun. 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-05-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53