Meny

Regionbildning – Sörmlands politiker lär av Västra Götaland, ledningskonferensen 2015

Nyhetsbild: Lindholmen Science Park i Göteborg.

Regionbildning och samarbete mellan lokal och regional nivå i en storregion – vad kan vi lära av Västra Götaland? Hur ska vi i Sörmland gå vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen i vårt län och vår region? Det var temat för ledningskonferensen 2015, med ledande politiker och tjänstemän från länets samtliga kommuner och landstinget, som ägde rum den 15-17 september, i Vänersborg och Göteborg.

  • Regionfrågan är synnerligen aktuell sedan regeringen under sommaren 2015 deklarerade att arbetet med Sveriges framtida regionala indelning äntligen ska börja, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Det var i början av juli, i samband med Almedalsveckan, som civilminister Ardalan Shekarabi presenterade direktiven som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den framtida indelningen.

  • Sörmland kan stå inför ett inträde i en storregion tidigast 2019 men redan nu behöver landstinget och kommunerna i länet formera sig för att stå starka i ett nytt sammanhang. Därför styr vi i år ledningskonferensen västerut för att lära av Västra Götalandsregionen som var en av pionjärerna i bildandet av en storregion, säger Jacob Högfeldt (M), vice ordförande för regionförbundet.

Programmet innehöll bland annat följande punkter:

- Regionbildning och ansvarsfördelning i regionala utvecklingsfrågor inom Västra Götalandsregionen

- Kommunernas inflytande i storregionen

- Särskilt fokus på samhällsplanering och folkhälsa

- Omvärldsperspektiv som kan påverka den sörmländska utvecklingen, digitalisering och innovationer

 

Syftet med den årliga ledningskonferensen är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland påverkas av de globala förändringarna, inspirera till nytänkande för Sörmland i ett storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan regionförbundets medlemmar.

Ledningskonferensen riktar sig till kommunernas och landstingets styrelsepresidier samt kommunchefer och landstingsdirektör.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-07-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53