Meny

Digitalisering i offentlig sektor – ledningskonferensen 2016 i Tallinn

Nyhetsbild:

Medborgarnas förväntningar på digital service är höga, och det offentliga Sverige behöver öka takten för att vässa välfärden med hjälp av digitalisering. Ledningskonferensen 2016 hade digitalisering som tema; digitalisering som väsentlig utvecklingsfaktor för samhället i stort och med särskilt fokus på hur digitaliseringen påverkar utvecklingen i kommuner, landsting och andra offentliga organ. Hur kan vi genom att samverka i länet skynda på den digitala utvecklingen i Sörmland?

Vi besökte Estland, som arbetat målmedvetet och lyckats väl med digitalisering gentemot sina medborgare, den 3-5 oktober 2016. Våra frågeställningar var bl a: Vad kan vi lära av deras framgång? Vilka är framgångsfaktorerna, vilka hinder har funnits, hur går de vidare med sina fortsatta satsningar?

Ur programmet:

  • Digitalisering som en väsentlig utvecklingsfaktor för samhället
  • Estlands digitala utveckling till ledande position
  • Digitala tjänster inom offentlig verksamhet i Estland
  • Hur driver Estland sina offentliga digitaliseringsprocesser vidare?
  • Hur tar vi lärdom för att på skynda den digitala utvecklingen i Sörmland?
  • SKL om ledning, styrning och utveckling av e-samhället


Syftet med den årliga ledningskonferensen är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland påverkas av de globala förändringarna, inspirera till nytänkande för Sörmland i ett storregionalt perspektiv samt att bidra till att utveckla relationerna mellan regionförbundets medlemmar.

Ledningskonferensen riktar sig till presidierna i varje kommunstyrelse och landstingsstyrelsen, samt till kommuncheferna och landstingsdirektören.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-04-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53