Meny

Protokoll från 27 februari 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 27 februari 2014

 

Enskilda beslut med handlingar:

§ 1 Val av sekreterare till regionstyrelsen

§ 2 Regionförbundet Sörmlands arbetsmiljöpolicy

§ 3 Riktlinjer för servering av alkohol

§ 4 Revidering av regionförbundets delegationsordning

§ 5 Insynsplats i regionstyrelsen

§ 6 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53