Meny

Protokoll från 28 augusti 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 28 augusti 2014

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 21 Fastställande av dagordning

§ 22 Information/vägledningsdiskussion

§ 23 Sammanträdesdatum för regionstyrelsen i januari 2015

§ 24 Handlingsplan för socialfondsprogrammet

§ 25 Yttrande över vägplan för riksväg 57

§ 26 Yttrande över beredningsremiss gällande Ostlänken

§ 27 Överlåtelse av aktier Nyköping-Östgötalänken AB

§ 28 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53