Meny

Protokoll från 3 april 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 3 april 2014

 

Enskilda beslut med handlingar:

§  7 Fastställande av dagordning

§  8 Information/vägledningsdiskussion

§  9 Årsredovisning 2013

§ 10 Beviljande av medel till projektet "Stolt mat i Sörmland"

§ 11 Stöd för återuppbyggnad av Grafikens hus i Mariefred

§ 12 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53