Meny

Protokoll från 30 oktober 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 30 oktober 2014

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 29 Fastställande av dagordning

§ 30 Information/vägledningsdiskussion

§ 31 Delårsrapport januari-augusti 2014

§ 32 Yttrande om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

§ 33 Ägaranvisning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

§ 34 Inriktningsbeslut gällande kompetensberedningens handlingsplan

§ 35 Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2015

§ 36 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53