Meny

Protokoll från 4 december 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 4 december 2014

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 37 Fastställande av dagordning

§ 38 Information/vägledningsdiskussion

§ 39 Verksamhetsplan och budget 2015

§ 40 Tillfälligt stöd till nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

§ 41 Revidering av delegations- och attestordning

§ 42 Merfinansiering av IFS-verksamhet inom Almi

§ 43 Kompetensberedningens handlingsplan - beslut om insatser

§ 44 Gemensamt ställningstagande gällande åtgärdsvalsstudie för person- och godstransporter i stråket riksväg 52 genom Sörmland

§ 45 Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur åren 2015-2018

§ 46 Komplettering av sammanträdesplan för år 2015

§ 47 Anmälningsärenden

§ 48 Nominering till EU:s strukturfondspartnerskap

§ 49 Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53