Meny

Protokoll från 5 juni 2014

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 5 juni 2014

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 13 Fastställande av dagordning

§ 14 Information/vägledningsdiskussion

§ 15 Regional innovationsstrategi

§ 16 Framtida struktur för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården

§ 17 Fastställande av regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025

§ 18 Disponering av regionförbundets egna kapital

§ 19 Anmälningsärenden

§ 20 Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-04-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53